Sex-spot Burnet Moth, Zygaena filipendulae, identifieringsguide

Stam: Arthropoda - Klass: Insecta - Ordning: Lepidoptera - Familj: Zygaenidae

Sex-spot Burnet Moth, Zygaena filipendulae

Liksom andra medlemmar i Burnet Moth-gruppen är detta en av de dagflygande malarna. De sex fläckarna är ofta tydligt åtskilda men ibland smälter de samman och bildar dumbelformer. Ibland förekommer gula fläckiga former.

Burnets (Zygaenidae) är den enda familjen av malar (säkert i Storbritannien) med framstående klubbantenner. i detta avseende, liksom deras dagflygvanor, är de som fjärilar.

Coconen från den sex-fläckiga Burnet Moth

Ovan: kokongen från Six-spot Burnet Moth. Bild: Rob Petley-jones

Vingspännvidden för Six-spot Burnet Moth är 3,0 till 3,8 cm. I Storbritannien kan denna mal ses flyga under juli och augusti.

Sexpunkts Burnet Moth, vingar utsträckta

Distribution

Detta är den vanligaste och mest utbredda medlemmen av familjen Zygaenidae i Storbritannien och Irland, där den förekommer på kust- och inlandsplatser utom i norra Skottland, där den huvudsakligen är begränsad till den (varmare) kustremsan. Denna dagflygande mal är också vanlig och utbredd i större delen av Europa (utom Portugal och västra Spanien).

Sex-spot Burnet Moth, Bulgarien

Livscykel

Larvsmatplantorna i Burnet Moths är medlemmar i ärtfamiljen, Fabaceae. Larver av Zygaena filipendulae matar huvudsakligen på Trefoil för vanlig fågel, Lotus corniculatus , som vanligtvis kallas Bacon och ägg; det är en krypande eller utsträckt gul-och-orange blomma som ofta finns i torr gräsmark. Hästsko Vetch, Anthyllis vulneraria , används också ibland.

Six-spot Burnet Moth övervintrar (ibland genom inte bara en utan två vintrar) som en larv; den poppar i början av sommaren i en kokong fäst vid en grässtam.

Studerar fjärilar och malar ...


Om du tyckte att den här informationen var till hjälp skulle du förmodligen hitta den nya utgåvan 2017 av vår bästsäljande bok Matching the Hatch av Pat O'Reilly som mycket användbar. Beställ ditt exemplar här ...

Andra naturböcker från First Nature ...