Gasteromycetes fungi bildgalleri

Svampidentifiering - Bildgallerier
 • Agaricaceae - Äkta svampar etc.
 • Amanitaceae - Amanita och allierade
 • Ascomycetes - Cup and Flask Fungi
 • Bolbitiaceae - Fältlock och allierade
 • Boletales - Boletes och allierade
 • Fäste och skorpsvampar
 • Cantharellales
 • Clavariaceae
 • Cortinariaceae - Webcaps
 • Dacrymycetaceae
 • Entolomataceae - Pinkgills och allierade
 • Gasteromycetes - Puffballs etc
 • Heterobasidiomycetes - Jelly Fungi
 • Hygrophoraceae - Waxcaps och Woodwaxes
 • Inocybaceae - Fibrecaps och allierade
 • Lyophyllaceae - Domecaps och allierade
 • Marasmiaceae - Fallskärmar och allierade
 • Mycenaceae - Motorhuvar och allierade
 • Pleurotaceae - Ostron och allierade
 • Pluteaceae
 • Psathyrellaceae - Brittlestems och allierade
 • Russulaceae - Mjölkkapsar och bröstfåglar
 • Strophariaceae - Slimcaps och allierade
 • Tricholomataceae - Riddare och allierade
 • Slemformar (inte riktigt svampar!)
Stinkhorns (Phallaceae), earthstars (Geastraceae) och earthballs (Sclerodermataceae) - tillsammans med puffballs (tidigare - Klassad som Lycoperdacea), fågelbo svampar (tidigare Nidulariaceae) och styltbollar (tidigare Tulostomataceae) men nu tillhör alla tre grupper familjen som tillhör Agaricaceae- har länge dumpats i en fiktiv klass som kallas gasteromycetes eller "magsvampar". För enkelhets skull finns magsvamparna i denna gallerisamling.

Phallaceae

Hundstinkhorn Mutinus

caninus StinkhornPhallus

impudicus Dune StinkhornPhallus

hadriani Phallus rubicundusPhallus

rubicundus Clathrus ruberClathrus

ruber Clathrus archeriClathrus

archeri Colus pusillus, Craypot StinkhornColus

pusillus Aseroe rubra, Starfish StinkhornAseroe

rubra

Agaricaceae

Spiny puffball Lycoperdon

echinatum Lycoperdon excipuliformeLycoperdon

excipuliforme Flakig puffballLycoperdon

mammiforme Stubbe puffballLycoperdon

perlatum Lycoperdon pyriformeLycoperdon

pyriforme Lycoperdon nigrescens, Dusky PuffballLycoperdon

nigrescens Lycoperdon utriforme, mosaikpuffballLycoperdon

utriforme Lycoperdon pratense, ängpuffballLycoperdon

pratense Lycoperdon lividum, Grassland PuffballLycoperdon

lividum Grå PuffballBovista

plumbea Jätte puffballCalvatia

gigantea Crucibulum laeve - fåglarnas svampCrucibulum

laeve Cyathus olla - FältfågelboCyathus

olla Cyathus striatus - Räfflad fågelboCyathus

striatus Tolustoma brumaleTulostoma

brumale Battarrea phalloides - Sandy StiltballBattarrea

falloides

Geastraceae

Geastrum coronatum, Crowned Earthstar Geastrum

coronatum Geastrum elegans, Elegant EarthstarGeastrum

elegans Geastrum fimbriatum - Sessile EarthstarGeastrum

fimbriatum Geastrum floriforme - Daisy EarthstarGeastrum

floriforme Geastrum fornicatum - Arched EarthstarGeastrum

fornicatum Geastrum schmideliiGeastrum

schmidelii Geastrum striatum, Striated EarthstarGeastrum

striatum Geastrum triplex - Collared EarthstarGeastrum

triplex Geastrum pectinatum, Beaked EarthstarGeastrum

pectinatum Myriostoma coliforme, Pepper Pot EarthstarMyriostoma

coliforme

Sclerodermataceae, Diplocystidiaceae och Rhizopogonaceae

Scleroderma areolatum - Leopard Earthball Scleroderma areolatum Scleroderma citrinum - Gemensam jordboll Scleroderma citrinum Scleroderma verrucosum, Scaly Earthball Scleroderma verrucosum Scleroderma citrinum - Gemensam jordbollPisolithus

arrhizus Astraeus hygrometricus, Barometer EarthstarAstraeus

hygrometricus Rhizopogon luteolus, gul falsk tryffelRhizopogon luteolus

Gasteromycetes - puffballs, stinkhorns, earthstars och liknande - kallas ibland "magsvampar" eftersom de producerar en spormassa "gleba" som utvecklas inuti fruktkroppen tills sporerna är mogna.

Gasteromycetes är snarare en konstgjord gruppering men ändå användbar ur en identifieringssynpunkt. Några av de större svamparna i denna grupp - i synnerhet några av puffbollarna - anses vara ätliga, men de flesta andra är smaklösa och flera av jordbollarna är kända för att vara giftiga.

Stubbe puffballPuffballs

Gasteromycetes kallas ibland "magsvampar" eftersom det bördiga materialet utvecklas inuti sfäriska eller päronformade fruktkroppar. Vid mognad delas fruktkropparna upp för att frigöra sina pulverformiga sporer.

Stinkhorn och earthstar svampar växer på marken, liksom de flesta av puffballs - även om Stump Puffball, Lycoperdon pyriforme , (visas till vänster), växer på ruttnande trä.

Puffballs är ätbara när de är unga och vita hela tiden innan olivsporerna eller de bruna sporerna börjar utvecklas; överraskande, även om de inte har gälar och saknar tydligt definierade stjälkar, har de mycket gemensamt med äkta svampar ( Agaricus- arter) och är nu allmänt accepterade att de tillhör familjen Agaricaceae.

Stinkhorns

Stinkhorn

Flera stinkhornarter (familjen Phallaceae, som inkluderar släktena Phallus och Clathrus ) förekommer i Storbritannien, men de flesta är ganska sällsynta förutom Common Stinkhorn, Phallus impudicus (visas till vänster) och Dog Stinkhorn, Mutinus caninus . Båda förekommer i skogsmark. När stinkhorns gör sin närvaro känd (vem som helst med en näsa kan hitta en vanlig stinkhorn från 100 meter medvind) är de definitivt inte lämpliga som livsmedel, även om flugor verkar njuta av dem. Stinkhorns tillhör ordningen Phallales.

Var i det taxonomiska systemet hör jordbollarna till?

Jordbollar (familj Sclerodermataceae) är oätliga och vissa är giftiga; de ingår nu i ordningen Boletales. Ett exempel är Common Earthball ...

Det finns mer än 100 europeiska arter inom den diverse (icke-fylogena) gruppen, allmänt känd som gasteromycetes.

För mer information om gasteromycetes och en djupare inblick i ekologi och struktur av puffballs, earthballs, stinkhorns och relaterade arter som finns på våra Gasteromycetes Gallery-sidor, se Pat O'Reillys senaste bok Fascinerad av Fungi , författarsignerade exemplar av dem finns tillgängliga online här ...