Taxus baccata, English Yew, identifieringsguide

Phylum: Magnoliophyta - Klass: Pinopsida - Ordning: Pinales - Familj: Taxaceae

Idegran

Idegranar är infödda i Storbritannien och särskilt vanliga i England och Wales, där de har planterats i många kyrkogårdar. Dessa vintergröna träd växer mycket långsamt och lever i många hundra år. Vissa gamla idegranar tros vara över 2000 år gamla. Långbågar gjordes av idegran, och detta hållbara trä har använts för att vända träskålar och som fanér av möbelproducenter.

Barnstamm

Till skillnad från exemplet som visas här har många idegranar stammar bildade av en sammansmältning av flera stammar, och de tenderar att bli ihåliga när de blir gamla.

Tidigt på våren kan idegran ses i blommor, och på sensommaren dyker frukten upp. Fröna innehåller en giftig alkaloid. Frukterna, med sina ljusa arils (den köttiga täckningen över fröna), ser först ut som små ekollonar, men de mognar till ljusröda bär. Det är fröet inuti frukten som är giftigt.

Idegran bär